Mer Direkt Demokrati

Glada borlängeborVälkommen till Medborgarnas Parti

Vi är ett nystartat parti som vill öka inflytandet för medborgarna via fler folkomröstningar och direktdemokrati. Dagens politiker måste lyssna och ta intryck av MEDBORGARNA i sina beslut löpande inte bara en gång vart fjärde år.

Vi drivs av frågor som ger samhällsekonomiska vinster, dvs då alla vinner på en förändring och ingen förlorar.

Den viktigaste frågan för oss är att få ordning på den kommunala ekonomin i Borlänge och Falun, samt Landstinget Dalarna. En ordnad ekonomi gör att vi kan fördela resurser till sektorer som skola, äldrevården, en totalt sett bättre och mer effektiv vård och omsorg, samt ge mer till de mest svaga i samhället, tex handikappade och annan vital kommunal service som  blivit eftersatt i flera tiotals år för våra MEDBORGARE. Helt enkelt vanligt bondförnuft ska råda.

Man undrar var tar våra skattemedel vägen och varför får kommunerna inte den dagliga driften att gå ihop?Även då man får statliga bidrag på flera hundratals miljoner varje år, vilket gäller både Falun och Borlänge?

Andra frågor som är viktiga för oss och som ligger oss varmt om hjärtat är;

  • Nolltolerans mot kriminalitet, lag och ordning har aldrig varit fel.
  • Ett bättre företagsklimat ( var tredje skattekrona kommer från små och medelstora företag och på det sättet skapar vi delvis en högre skattekvot, dvs mer skatteintäkter).
  • Ett kontrollerat tiggeri med tillstånds och anmälningsplikt via kommunal kontroll.
  • Omgående starta upp nybyggnation av billiga och små funktionella lägenheter, med fokus på centrala lägen.
  • Totalstopp! Ingen mer invandring till Borlänge och Falun, annat än arbetsinvandring.
  • Åtgärda problemen i de utsatta områden.

Vi vill med vår politik rikta fokus på det som verkligen påverkar alla medborgare i vardagen, genom att omfördela och använda de samhällsekonomiska resurserna på ett mer kostnadseffektivt sätt. Kanske det redan är försent att rädda situationen möjligen kommer vi at få uppleva kraftiga skattehöjningar som kommer att förvärra samhällsklimatet på alla plan.

Kommunerna måste drivas på ett affärsmässigt sätt så att skattemedel fördelas på ett mer rättvist och optimalt sätt.

Vi anser att invandringen kostar mycket pengar, vilket den i vissa fall får göra, men inte på bekostnad av våra äldre som inte tas om hand på ett rättmätigt sätt, en skola med små resurser som inte fungerar, vilket innebär att våra ungdomar inte kan konkurrera på universitetsnivå vilket hämmar utvecklingen i hela Sverige och tilläxten i vår region.

Vill du veta mer om oss eller vara med och påverka samhället i en annan riktning.

Kontakta oss;

bernt.danielsson@medborgarnasparti.se

tony.nyberg@medborgarnasparti.se

kjell.mosell@medborgarnasparti.se