Vi är ett nystartat parti som vill öka inflytandet för medborgarna via fler folkomröstningar och direktdemokrati. De viktigaste frågorna för oss är att få ordning på den kommunala ekonomin i Borlänge, Falun och Landstinget Dalarna. En effektivare kommunal organisation, stora satsningar på skolan genom att omfördela resurser till just den sektorn. Dvs fler lärare och högre löner. Andra frågor som vi kommer att driva är nolltolerans mot kriminalitet, ett bättre företagsklimat, nybyggnation av billiga och små funktionella lägenheter via kooperativt…