Extraskatten för pensionärer som fortsätter att arbeta efter fyllda 65 år, likaså 6.15% arbetsgivaravgift gäller den fortfarande? Skatten infördes av sittande regering 2015 och började gälla 1 jan 2016 Silverskatten tillförde statskassan c,a 2,3 Miljarder vart tar dessa EXTRA Inkomster vägen? Förslag från Medborgarnas Politiska Parti i Sverige se till att dessa slantar HÖJER Pensionerna i stället för att förpassas till ett STORT SVART HÅL På de 2 år som nu har gått så handlar det om c,a 4.6 Miljarder…