silverskattenExtraskatten för pensionärer som fortsätter att arbeta efter fyllda 65 år, likaså 6.15% arbetsgivaravgift gäller den fortfarande? Skatten infördes av sittande regering 2015 och började gälla 1 jan 2016 Silverskatten tillförde statskassan c,a 2,3 Miljarder vart tar dessa EXTRA Inkomster vägen? Förslag från Medborgarnas Politiska Parti i Sverige se till att dessa slantar HÖJER Pensionerna i stället för att förpassas till ett STORT SVART HÅL På de 2 år som nu har gått så handlar det om c,a 4.6 Miljarder EXTRA SKATT ,varför är det ingen som påpekar detta för Finansminister Magdalena Andersson?

Skatteverket Hej Bernt!

Den som vid årets ingång har fyllt 65 år och har inkomst av aktiv näringsverksamhet eller tjänst gäller särskild löneskatt om 6,15 procent.

Hälsningar Ida, Skatteupplysningen.