med-admin

Silverskatten 6.15 %

Extraskatten för pensionärer som fortsätter att arbeta efter fyllda 65 år, likaså 6.15% arbetsgivaravgift gäller den fortfarande? Skatten infördes av sittande regering 2015 och började gälla 1 jan 2016 Silverskatten tillförde statskassan c,a 2,3 Miljarder vart tar dessa EXTRA Inkomster vägen? Förslag från Medborgarnas Politiska Parti i Sverige se till att dessa slantar HÖJER Pensionerna i stället för att förpassas till ett STORT SVART HÅL På de 2 år som nu har gått så handlar det om c,a 4.6 Miljarder…

0
Read More

VÄLKOMMEN TILL MEDBORGARNAS PARTI

Vi är ett nystartat parti som vill öka inflytandet för medborgarna via fler folkomröstningar och direktdemokrati. De viktigaste frågorna för oss är att få ordning på den kommunala ekonomin i Borlänge, Falun och Landstinget Dalarna. En effektivare kommunal organisation, stora satsningar på skolan genom att omfördela resurser till just den sektorn. Dvs fler lärare och högre löner. Andra frågor som vi kommer att driva är nolltolerans mot kriminalitet, ett bättre företagsklimat, nybyggnation av billiga och små funktionella lägenheter via kooperativt…

1
Read More