Boende

Att attrahera finansiärer för investeringar i boendeprojekt, genom att erbjuda centralt belägna tomter och ett ömsesidigt nära samarbete mellan kommun och företag.

Att från kommunens sida ställa krav på byggnation av särskilt anpassade bostäder för ungdomar och äldre. Ett krav från kommunen om kooperativt ägande med rimliga insatser och rimliga hyror, i ett nära samarbete med kommunens bostadsbolag.

Effekten blir en rörligare fastighetsmarknad, äldre med låg pension kan flytta då de har råd med en rimlig hyra,  varvid tillgången på fastigheter lämpade för familjer med barn ökar. Andra  effekter med kostnadseffektivt byggande, rimliga insatser och hyror ger möjligheten för unga i början av karriären att flytta till eget boende.