Ekonomi

budget-2018En effektivare och mer produktiv kommunal organisation leder till ett större utrymme för stora satsningar på de behövande sektorerna så som skolan. Fler lärare och högre löner, bättre fysisk skolmiljö avseende både mat och lokaler, ett bättre omhändertagande av de äldre, ett stimulerande och väl fungerande näringslivskontor. Mer företag och ett bra boende ger fler etableringar och större skatteintäkter.

Vi bakom MEDBORGARNAS PARTI är företagare med många års erfarenhet från olika branscher och tror på att införa ett affärstänkande för den framtida  kommunala driften i Borlänge och Falun. Vår målsättning är att kommunerna ska stå på egna ben med så lite inblandning av staten som är möjligt, även om det kommer att ta många år innan vi är där så måste det vara vår målsättning som MEDBORGARE.

Istället för att som idag sträva efter ett statligt bidragsberoende i kommunerna, pga ett systemfel och ett från början mycket rikt land.